Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2019

aaustur
8237 da2d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
4734 932c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
7326 836c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
Boję się, że straciłeś wolę do skoku. I być może uważasz, że cię nie złapię. Może nie dam rady tego zrobić, ale nie przestawaj realizować własnych marzeń. Musisz gonić za nimi aż na skraj urwiska i, na miłość boską, nie bać się skoczyć.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
aaustur
9191 004f 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
aaustur
Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaretro-girl retro-girl
1885 2aac 500
aaustur
2930 ac45 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
2817 7cf5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viaretro-girl retro-girl
aaustur
3401 e5b4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
aaustur
Kiedy dorastałam byłam bardzo zmęczona rolą młodej kobiety, którą przypisał mi świat. I tak mocno walczyłam ze stereotypami, że się w tym zapędziłam. Byłam bardziej chłopięca niż chłopcy, potem bardziej męska niż mężczyźni, bo wydawało mi się, że tylko w ten sposób będę mogła coś znaczyć w ich świecie. Pewnie gdybym dzisiaj zobaczyła siebie w tamtym wydaniu, przytuliłabym tamtą Martynę i powiedziała: „Nie musisz się tak szarpać, naprawdę”. Ale może musiałam, może to była część mojej drogi, która doprowadziła mnie w miejsce, w którym jestem? Teraz wiem, że wszystko, co chcę mogę robić na swój kobiecy sposób.
— Martyna Wojciechowska w magazynie "Cosmopolitan", październik 2019
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
aaustur
7660 1277 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viaretro-girl retro-girl
aaustur
2205 8dde 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do Ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok - Senność
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaretro-girl retro-girl
aaustur
3052 4e8b 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
aaustur
3063 6673 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
aaustur
Łzy uzdrawiające to także te łzy, które parzą i smagają.
— Stephen King - "Lśnienie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl