Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

aaustur
2267 737f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
2525 9392 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
Coraz czesciej jest mi wszystko jedno. Milcze coraz czesciej. 
— Varius Manx-Wstyd
Reposted frompastelowe pastelowe viaretro-girl retro-girl
aaustur
2306 5008 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
6955 d043 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
6959 a2b6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
6963 bdea 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
6966 5094 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
Pamiętaj, nigdy nie możesz być bezbronna. Nigdy nie możesz pokazać, że jesteś od kogoś słabsza. Gdy ktoś cię obrazi, bij. Gdy cię uderzy, oddawaj dwa razy mocniej. Pamiętaj, że jesteś najmądrzejsza, najładniejsza i najlepsza i żaden śmieć nie ma prawa tobą pomiatać.
— Jakub Żulczyk (z książki Instytut)
Reposted fromRowena Rowena viaretro-girl retro-girl
aaustur
8531 4910
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaretro-girl retro-girl
aaustur
8547 f43d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady.
A nie, że kończy się świat.

Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz.
A nie, że nie można na Ciebie liczyć.

Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni.
A nie, że jesteś bezwartościowy.

Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— znalezione
aaustur
aaustur
Swiss gems in an autumn dress
aaustur
Życzę ci samych dobrych dni, dzielna dziewczyno! Przeszłaś więcej niż ktokolwiek mi znany, ale się nie poddałaś i wyszłaś z tego zwycięsko. Jesteś silniejsza, niż myślisz. Jesteś wspaniała i wartościowa. Nie zapominaj o tym.
— Klaudia Bianek - "Jedyne takie miejsce"
aaustur
Na mnie już nie licz, bo kiedy ja liczyłam na ciebie, to okazało się, że potrafisz policzyć do jednego. Na mnie już nie licz. Nie umiem liczyć do zera.
— Aleksandra Steć
aaustur
Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego!
— Keanu Reeves
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaiamdreamer iamdreamer
3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit viaiamdreamer iamdreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl