Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2019

aaustur
Nie ma we mnie dawnych marzeń. Niczego nie planuję. Mało wymagam od innych. Właściwie to niczego nie oczekuję. Nie stawiam warunków. Zaczęłam rozumieć, że na niewiele rzeczy w życiu mam wpływ. Mogę być odpowiedzialna jedynie za siebie, nie za innych. Życie to labirynt wyborów. Czasami trzeba puścić wszystko wolno, nieważne jak bardzo jest nam tego żal i że kiedyś pokładaliśmy w tym nadzieję. Trzeba iść dalej. Mieć w sobie siłę żeby niepotrzebne emocje zostawić w przeszłości, a nie toczyć walkę z samym sobą. Chcę odetchnąć świeżym powietrzem i zakończyć to, co niepotrzebne. Jedynie tęsknota czasami rozrywa mi skórę. Ale to nie tęsknota za Tobą. Nie miej złudzeń. Ja tęsknię za sobą.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaretro-girl retro-girl
aaustur
5603 286d
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
8154 8535
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba viaretro-girl retro-girl
aaustur
1133 c80c 500
Reposted fromnonperfect nonperfect vianaturalginger naturalginger
aaustur
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaretro-girl retro-girl
aaustur
8472 ff73 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
Będziesz zbierać kwiaty 
będziesz się uśmiechać 
będziesz liczyć gwiazdy 
— Marek Grechuta
Reposted fromkaaro kaaro viaretro-girl retro-girl
aaustur
Reposted fromshakeme shakeme viaretro-girl retro-girl
aaustur
8493 bbfa 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
8507 33bf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

May 20 2019

aaustur
2267 737f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
2525 9392 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
Coraz czesciej jest mi wszystko jedno. Milcze coraz czesciej. 
— Varius Manx-Wstyd
Reposted frompastelowe pastelowe viaretro-girl retro-girl
aaustur
2306 5008 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
6955 d043 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
6959 a2b6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
6963 bdea 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
6966 5094 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl