Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

aaustur
5587 385e 500
Reposted fromcieszypucha cieszypucha viaiamdreamer iamdreamer
aaustur
 "Nie możesz zmienić tego, że czarne ptaki latają ci nad głową, ale możesz przeszkodzić im budować w tobie gniazda" 
— Marcin Luter
Reposted fromagatiszka agatiszka viaiamdreamer iamdreamer
aaustur
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaiamdreamer iamdreamer
5541 a887
Reposted fromtwice twice viaiamdreamer iamdreamer
aaustur
8229 f1c4 500
aaustur
5974 76d0
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaiamdreamer iamdreamer
aaustur
Dziś proszę Cię byś dostrzec raczył
Że spojrzeć nie znaczy zobaczyć.
Że choć byś miał żelazne dłonie
To unieść nie oznacza donieść.
Że choć pogrążysz się w zadumie
To wiedzieć nie znaczy zrozumieć.
Że właśnie o tym milczą groby
Że dotknąć nie oznacza zdobyć.
— K.C. Buszman
Reposted fromdiscort discort viaiamdreamer iamdreamer
2356 ff3e
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viatwice twice
aaustur
Reposted frombluuu bluuu viatwice twice
aaustur
- Czego brakuje ci do pełni szczęścia? - Takiego wewnętrznego spokoju. Uciszenia myśli, wyłączenia się. Umiejętności nie przejmowania się wszystkim. Odpuszczenia sobie niektórych rzeczy i ludzi. Brakuje mi w życiu takiego stanu, w którym mogłabym usiąść i nie myśleć o niczym, niczym się nie martwić. Przestać zastanawiać się, co, gdzie, jak, na kiedy. Czasami mam wrażenie, że wszystko w moim życiu jest terminowe, że cokolwiek bym nie robiła, dokądkolwiek bym nie poszła, za każdym razem zabieram ze sobą zegar, który tyka gdzieś z tyłu głowy. To strasznie męczące.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatwice twice
9288 8c7f 500
Reposted fromkimik kimik viatwice twice
aaustur
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
aaustur
aaustur
7316 350d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatwice twice

March 10 2019

aaustur
0708 a046 500
Reposted frometerycznie eterycznie viaeazyi eazyi
aaustur
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viaeazyi eazyi
aaustur
2192 c90c 500
Twój Vincent.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaeazyi eazyi
aaustur
4755 33fd 500
Reposted fromfungi fungi viaeazyi eazyi
aaustur
5068 e5b9
Reposted fromnoone97 noone97 viaeazyi eazyi
aaustur
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaiamdreamer iamdreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl