Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2017

aaustur
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viasomebunny somebunny
aaustur
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
aaustur
6356 7095
Reposted fromspring-flow spring-flow viatwice twice
1394 0b15
Reposted fromtwice twice

June 04 2017

aaustur
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viamuviell muviell
aaustur
7349 5bef
Reposted fromcalifornia-love california-love viamuviell muviell
5394 a362

mccoymostly:

laughoutloud-club:

Slayed alright

Have had this conversation.

Was epic.

Reposted from221Bsherlock 221Bsherlock viamuviell muviell
aaustur
aaustur
"Nie zostałyśmy pomyślane jako żałosne stworzenia z rzadkimi, wątłymi włoskami, zbyt słabe, by zerwać się do skoku, gonić za zdobyczą, dawać nowe życie.
Kiedy życie kobiety popada w zastój lub wypełnia się nudą, to jest ten moment, kiedy powinna dojść do głosu jej dzika, zwierzęca strona. To czas, by dusza rozlała się szeroko, jak rzeka w delcie
— Clarissa Pinkola Estes "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromhormeza hormeza viamuviell muviell
aaustur
8821 4dee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamuviell muviell
aaustur
0242 8f1d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamuviell muviell

mothurs:

friend: you look stressed
me: haha yeah it’s the stress

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamuviell muviell
aaustur
9231 4e6f 500
Reposted frominto-black into-black viamuviell muviell
8155 67be 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamuviell muviell
8319 45a3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamuviell muviell
aaustur
aaustur
6356 7095
Reposted fromspring-flow spring-flow viatwice twice

May 26 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl