Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2017

aaustur
Kiedy patrzysz w otchłań ona też patrzy na ciebie.
— Fryderyk Nietzsche.
Reposted frombaldur baldur vianieobecnosc nieobecnosc
aaustur
„Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle.”
Reposted fromloveely loveely vianieobecnosc nieobecnosc
aaustur
1258 014b
Reposted fromlittlefool littlefool vianieobecnosc nieobecnosc
aaustur
Blausee by winter
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianieobecnosc nieobecnosc
aaustur
Reposted fromfresia fresia vianieobecnosc nieobecnosc
aaustur
Będziesz czuł niechęć, nienawiść i dziwną pustkę, której niczym nie można zapełnić. Będziesz spotykał złych ludzi, będziesz wpadał w nałogi i robił rzeczy, których wcale nie chcesz robić, ale tak każe Ci Twoja podświadomość, której brakuje prawdy.
— Beata Pawlikowska - "W dżungli podświadomości"
aaustur
aaustur
aaustur
2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus vianaturalginger naturalginger
Bo utrata życia nie jest wcale najgorszą rzeczą, jaka może spotkać człowieka. Najgorsza jest utrata tego, po co się żyje .
— Jo Nesbø - Trzeci klucz
aaustur
Można mieć poczucie, że się tonie, nawet jeśli w zasięgu wzroku nie ma skrawka wody.
— Jodi Picoult – Dziewiętnaście minut
aaustur
3589 0e84
Reposted fromluksfer luksfer vianaturalginger naturalginger
aaustur
5653 cff2
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianieobecnosc nieobecnosc
aaustur
przestałem marzyć  jak człowiek nie marzy, umiera
— skazany na bluesa
Reposted fromxcvbz xcvbz vianaturalginger naturalginger
aaustur
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
aaustur
Ludzie są tak niezwykli jak zachody słońca, jeśli pozwolisz im takimi być. Kiedy patrzę na zachód, nie łapię się na mówieniu: “Rozjaśnij nieco pomarańcz w prawym rogu.” Nie próbuję kontrolować zachodu. Oglądam go z zachwytem nad tym, jak się rozprzestrzenia.
— CARL ROGERS
Reposted fromavooid avooid vianieobecnosc nieobecnosc

November 29 2017

0599 46bd 500

polychelles:

Sleggveien, Norway by Øystein Engan

Reposted fromhawke hawke viafajnychnielubie fajnychnielubie
aaustur
It's a little embarrassing that after 45 years of research & study, the best advice I can give people is to be a little kinder to each other.
— Aldous Huxley
4192 d9de 500

cccartwheelsinyourhonour:

Snowy Oxford, England

2412 27e5 500

bruwho:

@oxford_uk

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl