Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

aaustur
8894 cb7b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaWlodara Wlodara
1873 d39e 500
Reposted fromszszsz szszsz viaWlodara Wlodara
aaustur
4977 ccf2
Reposted fromcalifornia-love california-love viaWlodara Wlodara
aaustur

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaWlodara Wlodara
aaustur
7679 0802 500
Reposted frombirke birke viaWlodara Wlodara
aaustur
7874 5385 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaWlodara Wlodara
aaustur
0829 f614
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaWlodara Wlodara
aaustur
4555 a4fb 500
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck viaWlodara Wlodara
2297 bde6 500
Reposted fromfreakish freakish viaWlodara Wlodara
2913 56f6 500
Reposted fromquirkygirl12345 quirkygirl12345 viaWlodara Wlodara
aaustur
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaWlodara Wlodara
3616 eea8
Reposted fromannoto annoto viaWlodara Wlodara
aaustur
0627 204c
aaustur
1855 fa6d
Reposted fromkarahippie karahippie viaWlodara Wlodara
aaustur
6282 e9f1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaWlodara Wlodara
6857 980b 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaWlodara Wlodara
9598 2df5 500
Reposted fromtwice twice viaWlodara Wlodara
Zawsze wiedziałem, że trzeba być krok od samego siebie. Ale teraz jestem, stoję tysiąc, a może parę tysięcy kroków od samego siebie. Patrzę z dystansu. Z rosnącego dystansu. Dar dystansu, a może przekleństwo dystansu. Dziwi mnie, kurwa, wszystko.
— Jerzy Pilch “Marsz Polonia”
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaWlodara Wlodara
aaustur
4718 a2b0 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaWlodara Wlodara
aaustur
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viaWlodara Wlodara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl