Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2019

aaustur
aaustur
'Islandia zweryfikuje wszystko' - Szepty Kamieni.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaiceland iceland
aaustur
Hallgrímskirkja.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaiceland iceland
aaustur
Myślałam o tym, jak bardzo kształtują nas ludzie, którzy nas otaczają, i jak z tego powodu bardzo trzeba uważać, wybierając ich, a potem przyszło mi do głowy, że mimo wszystko może się okazać, że trzeba ich utracić, żeby tak naprawdę odnaleźć siebie.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl
aaustur
8232 fb30 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
Chcą bym (...)wrócił, miał serce,oddzwonił, miał czas,sumienie,bo chcą,bo chcą chcieć, bo im się rzekomo należę,leżę, patrzę w podłogę i nie chcę. 
— Marcin Świetlicki
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaretro-girl retro-girl
aaustur
8233 f363 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
8237 da2d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
4734 932c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
7326 836c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
Boję się, że straciłeś wolę do skoku. I być może uważasz, że cię nie złapię. Może nie dam rady tego zrobić, ale nie przestawaj realizować własnych marzeń. Musisz gonić za nimi aż na skraj urwiska i, na miłość boską, nie bać się skoczyć.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
aaustur
9191 004f 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
aaustur
Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaretro-girl retro-girl
1885 2aac 500
aaustur
2930 ac45 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
2817 7cf5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viaretro-girl retro-girl
aaustur
3401 e5b4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
aaustur
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
aaustur
Kiedy dorastałam byłam bardzo zmęczona rolą młodej kobiety, którą przypisał mi świat. I tak mocno walczyłam ze stereotypami, że się w tym zapędziłam. Byłam bardziej chłopięca niż chłopcy, potem bardziej męska niż mężczyźni, bo wydawało mi się, że tylko w ten sposób będę mogła coś znaczyć w ich świecie. Pewnie gdybym dzisiaj zobaczyła siebie w tamtym wydaniu, przytuliłabym tamtą Martynę i powiedziała: „Nie musisz się tak szarpać, naprawdę”. Ale może musiałam, może to była część mojej drogi, która doprowadziła mnie w miejsce, w którym jestem? Teraz wiem, że wszystko, co chcę mogę robić na swój kobiecy sposób.
— Martyna Wojciechowska w magazynie "Cosmopolitan", październik 2019
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl