Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

9396 a74e 500
Reposted fromhelterskelter helterskelter viatwice twice

guiltygirl:

i like to pretend i’m emotionless but i have at least 200 mood swings a day

Reposted fromhorrified horrified viatwice twice
2321 15d2 500
Reposted fromerial erial viatwice twice

March 09 2017

aaustur

Wielokrotnie od myślenia robiłem się smutny, a od działania nigdy.

— E.Gaskell
Reposted fromyourtitle yourtitle viaGaa Gaa
aaustur
9270 0341
Reposted fromzoja zoja viaGaa Gaa
3021 125d
Reposted fromochgod ochgod viaGaa Gaa
aaustur
Psycholog podczas wykładu na temat zarządzania stresem przeszedł się po sali. Gdy podniósł szklankę z wodą, wszyscy pomyśleli że zaraz zada pytanie "czy szklanka jest w połowie pusta czy pełna". Zamiast tego, z uśmiechem na ustach, zapytał "ile waży ta szklanka?". Odpowiedzi były różne, od 200 g do 0,5 kg Psycholog odpowiedział: "Nie jest istotne ile waży ta szklanka. Zależy ile czasu będę ją trzymał. Jeśli potrzymam ją minutę to nie problem. Gdy potrzymam ją godzinę, będzie mnie boleć ręka. Gdy potrzymam ją cały dzień, moja ręka straci czucie i będzie sparaliżowana. W każdym przypadku szklanka waży tyle samo, jednak im dłużej ją trzymam tym cięższa się staje. Kontynuował: "Zmartwienia i stres w naszym życiu są jak ta szklanka z wodą. Jeśli o nich myślisz przez chwilę nic się nie dzieje. Jeśli o nich myślisz dłużej, zaczynają boleć. Jeśli myślisz o nich cały dzień, czujesz się sparaliżowany i niezdolny do zrobienia czegokolwiek. Pamiętaj by odłożyć szklankę
— znalezione na wykopie gdzieś
Reposted frombrejkontrough brejkontrough viaGaa Gaa
aaustur
8429 c830
Reposted fromkotowate kotowate viaGaa Gaa
aaustur
Ból to ból, maleńka. (...) Tylko dlatego, że problemy jednej osoby są mniej traumatyczne, nie oznacza, że mniej cierpi.
— J. A. Redmerski, Na krawędzi nigdy
Reposted frommefir mefir viaGaa Gaa
aaustur
Czasami trzeba po prostu odżałować pewne decyzje, a później zapomnieć o nich i żyć dalej.
— Charlaine Harris - Martwy i nieobecny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaGaa Gaa
aaustur
1919 aaf4 500
Reposted frompesy pesy viaGaa Gaa
aaustur
3980 0c6e 500
Reposted fromstargazing stargazing viaGaa Gaa
aaustur
Jeśli przechodzisz przez piekło, nie zatrzymuj się.
— Winston Churchill
Reposted fromblackdrama blackdrama viaGaa Gaa
The scariest moment is always just before you start.
—  Stephen King, On Writing: A Memoir of the Craft (via feellng)
Reposted fromdrinkteawiththequeen drinkteawiththequeen viaGaa Gaa
0591 3fec 500
aaustur
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaGaa Gaa
aaustur
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
Reposted fromchocoway chocoway viaGaa Gaa
aaustur
0285 09c1
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viaGaa Gaa
aaustur
Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaGaa Gaa
aaustur
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viaGaa Gaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl